หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
“ สร้างสังคมน่าอยู่ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำพาง
ล่องแก่งน้ำว้า บ้านน้ำปุ๊
ถ้ำลานเท ณ วัดน้ำลาน
1
2
3
4
5
 
   
  Hot News  
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.น้ำพาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
.........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 12 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภาษี ประจำปี 2565 ( ภ.ด.ส.3 ) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -ภาษี ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 105 
กิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BiG DAY) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายโรงทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิทิตนันทเวช ( หลวงปู่ทอง [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 254 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 123 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวั [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 224 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 146 
   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ต.ค. 2564)    อ่าน 228  ตอบ 0  
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
 
นน 0023.3/ว 284  การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 35   ตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ผ่านระบบ IFNO  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 279  ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.4/ว 32  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 882  การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.4/33  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 236  รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเซียและแปซิฟิก  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 27  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท. ดำเนินงานบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 29   จัดส่งสารเนื่องในโอกาศวันครู (16 มกราคม 2565) ฯ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 238  แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 28  กฏหระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 221  โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 31 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน อบต.ผาสิงห์ อบต.บ่อ และ อบต.เรือง)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 30  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web application ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 244  ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถฯะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 24  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ. และ ทม.น่าน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 23  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 22  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรรมการค้ามนุษย์  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 25  การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 26  แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 ฯ  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
 
 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำพาง แถลงนโยบาย [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.กลางเวียง นโยบายการให้เเละรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเล [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.ป่าคา ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอ [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.ป่าคา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สมัย สามัญ สมัยที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.แสนทอง ประชาสัมพันธ์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าคา ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
อบต.ป่าแลวหลวง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 7 มก [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.น้ำพาง รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.ป่าแลวหลวง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง (ครั้งแรก) [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.กลางเวียง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปล่อยน้ำเสียจากการประกอบกิจการ และเรื่องร้อง [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.ป่าคา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง เเจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.ป่าคา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
 
 


อบต.น้ำแก่น จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่จริม จ้างซ่อมแซมระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในราชการ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.ป่าแลวหลวง จ้างปรับเกลี่ยบ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่จริม ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อครุภัณฑ์ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง และ ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดง และ หลอด LED พร้อมราง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองแดง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยว [ 12 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อชุดสายเฟสไดโพลพร้อมหัวต่อ So - ๒๐๓ สายนำสัญญาณส่งคลื่นวิทยุ ๕๐ โฮห์ม วิทยุรุ [ 11 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๖ น่าน ของกองช่าง [ 11 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่สาคร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่จริม จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านฝาย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]

 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       

ขนมดอกจอก

ล่องแก่งน้ำว้า
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 081-035-1465
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-059-681
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 5,707,773 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10