หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
“ สร้างสังคมน่าอยู่ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำพาง
ล่องแก่งน้ำว้า บ้านน้ำปุ๊
ถ้ำลานเท ณ วัดน้ำลาน
1
2
3
4
5
 
   
  Hot News  
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.น้ำพาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายจร ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเด [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธื ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศอบต.น้ำพาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 46 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 76 
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเด [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
แจ้งกำหนดการดำเนินการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
อบต.น้ำพาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ใ [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 97 
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 108 
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเด [ 12 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเด [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 127 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 956 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 49 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
   
 
   
 
test (22 มี.ค. 2566)    อ่าน 306  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 พ.ย. 2565)    อ่าน 1365  ตอบ 0  
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
นน 0023.2/ ว 825 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 816 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 817 ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ 65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11 - 20 (แจ้ง สถอ.นาหมื่น)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 121 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ้่นด้วยคุณค่า Soft Power  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 และ 3 ครังที่ 1/2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 122 การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการ จำหน่ายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ว 123 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการทดลองใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 124 ประชาสัมพันธ์เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่งคง"  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 125 ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 119 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจกการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 802 ขอแจ้งข้อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเทศ  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 803 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจกการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.4/ว 785 ข้อหารือการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 117 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจทัล กฏหมายมลพิษน้ำและกฏหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 116 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 115 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัตควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.4/ว 798 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ว 784 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.2/ ว 786 กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเขี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 
 
อบต.น้ำพาง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลน้ำพาง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แสนทอง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ฟังธรรม/ตักบาตร) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แสนทอง การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพางร่วมกิจกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่พื้นที่ ลำ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนทอง (วัด 5ส)กิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดบ้านนาหนุน1 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมเด็กๆ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำเกี๋ยน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ดู่พงษ์ รายงานการประชุมสภา อบต.ดู่พงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ดู่พงษ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรม ฺBig Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจาคขยะ โดยเ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาลชุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าอาคารเพื่อพาณิชย์และพักอาศัยห้อง2และห้อง3 ก [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าคา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ป่าคา ประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดและห้ามเผาโดยเด็ดขาด เ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.ป่าแลวหลวง โครงการแข่งกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนทอง กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าบ้านน้ำไคร้ หมู่ 5 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
 
 


อบต.ตาลชุม ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษพิมพ์ความร้อน จำนวน 120 ม้วน สำหรับโครงการบริหารจัดการข [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตาลชุม ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 20 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร) [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.แม่สาคร จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาคร [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.แม่สาคร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาคร ประจำปีงบประมา [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.แม่สาคร จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้อ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์รถโรงเรียน หมายเลขทะเบียน [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง จ้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.หนองแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาด คสล.ลำห้วยพรหม บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอแม [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.หนองแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาด คสล.ลำห้วยพรหม บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอแม [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-2520 น่าน [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำเกี๋ยน จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ (Website) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน จำนวน 1 โครง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดลำโพงซับเบส จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       
ขนมดอกจอก
ล่องแก่งน้ำว้า
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 054-059-681
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
E-Service
 
แบบคำขอการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ขออนุญาติใช้ห้องประชุม สถานที่
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ระบบตรวจสอบสถานะ
สิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
หน้า home กรอบ e-Service เพิ่มข้อความ
รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
  1. คลิกเลือกบริการ E-service
  2. กรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ สถานที่/ที่ตั้งที่ต้องการขอรับบริการ
  3. รอรับการประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน.............นาที/วัน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-059-681
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 10,389,027 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.น้ำพาง
CLICK