หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
“ สร้างสังคมน่าอยู่ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำพาง
ล่องแก่งน้ำว้า บ้านน้ำปุ๊
ถ้ำลานเท ณ วัดน้ำลาน
1
2
3
4
5
 
   
  Hot News  
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.น้ำพาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายจร ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการดำเนินงานของ อบต.น้ำพาง ประจำปีงบประม [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 62 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณว [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 77 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 92 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 102 
รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
ประกาศอบต. เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 143 
ประกาศอบต.น้ำพาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 93 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 129 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 55 
   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ต.ค. 2564)    อ่าน 474  ตอบ 0  
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
นน 0023.3/ 12553  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.แม่จริม)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 345  ขอความร่วมมือเข้าประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 344  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 347  แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/12513  ขออุนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 12519  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.4/ว 339  ประชาสัมพันธ์โครงการมีดีต้องแชร์ ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 340  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3398  การมองโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศพด. ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3399  การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women is Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/231  แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3389 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3391   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 12367  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3381 บันทึกข้อตกลงความร่วมมื้อโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3370  ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3372  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 3367  ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 3376  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ให้แก่ อปท.)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 12324  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
 
 
ทต.หนองแดง หนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ที่ นน (กปภจ) 0021 /ว 34 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ดู่พงษ์ โครงการส่งเสริมประชาชนในการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพาง ประจำปี พ.ศ.2565 และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม big cleaning day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.กลางเวียง นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำพาง โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง ประชุมสภาประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำพาง โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมมบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าคา 3 โรคอันตราย เกิดขึ้นได้จากยุงลาย [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าคา [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำแก่น ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่สาคร โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแลวหลวง โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 


อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.แสนทอง จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหว [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้ในการเปลี่ยนยางรถโรงเรียน หมายเลข [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.หนองแดง จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.แสนทอง ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งชนิดโพลีคาบอเนต ขนาด ๒๔ และ ๓๒ นิ้ว,กรวยจราจร) สำนักปลั [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อาคารสำนักงานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่สาคร ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ?พระบาทสมเด็ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่สาคร จ้างเหมาจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่สาคร จ้างจัดทำป้ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ?พระบาทสมเด [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกิน (โดยใช้ดินลูกรัง) บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำแก่น จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างทำตู้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างซ่อมแซมรางรินและปรับดินหน้าอาคารและสลับรางรินห้องเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.ป่าแลวหลวง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันต [ 4 ส.ค. 2565 ]
 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       

ขนมดอกจอก

ล่องแก่งน้ำว้า
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 081-035-1465
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
E-Service
 
แบบคำขอการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ขออนุญาติใช้ห้องประชุม สถานที่
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ระบบตรวจสอบสถานะ
สิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-059-681
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 7,740,470 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10