หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
  สภาพทั่วไป  
 
 
 
อาชีพประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำไร่ รองลงมา คือการทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง นอกจากนี้ ยังมีรายได้อื่นๆ ที่จำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ คือ การทำสวนผลไม้
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ 6 สาย ได้แก่ แม่น้ำว้า แม่น้ำพาง แม่น้ำปูน แม่น้ำแนะ แม่น้ำตวง แม่น้ำแปลง ฯลฯ
 
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศแบ่งออก 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - เม.ย.
  ฤดูฝน เริ่มเดือน พ.ค. - ต.ค.
  ฤดูหนาว เริ่มเดือน พ.ย. - ม.ค.
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนในตำบลน้ำพางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
รองลงมาคือศาสนาคริสต์
  มีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง
    วัดน้ำปูน   วัดน้ำปุ๊
    วัดน้ำลาน   สำนักสงฆ์น้ำตวง
    วัดน้ำแนะ   โบสถ์คริศต์จักร์
    วัดน้ำว้า   โบสถ์คริสต์จักร
    วัดน้ำพาง    
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
     
  ประเพณี
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
    ประเพณีนมัสการพระธาติคำปลิว
    ประเพณีทำบุญเลี้ยงผีปู่ผีย่า
    ประเพณีวันสงกรานต์
    ประเพณีนมัสการพระธาตุลานคำ
    ประเพณีลอยกระทง
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
>
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอผ้าจากบรรพบุรุษ การสานแห การทำเครื่องตักปลา การดำนาเกี่ยวข้าว
    ภาษาประจำท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นเมือง รองลงมาภาษาม้ง
    สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ หมวกจักสานจากตอกไม้ไผ่ และกล้วยน้ำว้า ฟักทอง
 
การศึกษาในตำบล
       
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10
  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง
    โรงเรียนบ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1
    โรงเรียนบ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4
    โรงเรียนบ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9
    โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         
  โรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพาง      
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 9 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.) จำนวน 4 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว) จำนวน 5 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
การคมนาคม
           
  เส้นทางที่สามารถเข้าสู่ตำบลได้ จำนวน 2 เส้นทางหลัก
    ถนนทางหลวงหมายเลข 1168 สายแม่จริม - น่าน
    ถนนทางหลวงหมายเลข 1243 สายนาเซีย - หาดไร่ มุ่งหน้าไปยังอำเภอเวียงสา
  ถนนภายในตำบล
    ถนน คสล. จำนวน 102 สาย
    ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน 45 สาย
    ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง
      จำนวน 1 สาย
    สะพาน จำนวน 5 สะพาน
 
แหล่งน้ำ
           
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    แม่น้ำ จำนวน 6 สาย
    ลำห้วย จำนวน 15 แห่ง
    หนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง
    ลำคลอง จำนวน 10 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    สระน้ำ จำนวน 9 แห่ง
    ฝาย จำนวน 6 แห่ง
    ระบบประปาภูเขา      
 
ไฟฟ้าในตำบล
ปัจจุบันประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ประปาในตำบล
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีกิจการประปา แต่ในแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
 
การสื่อสารในตำบล
   
  ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์ประจำอำเภอ
  ไม่มีท่ารถขนส่งแต่จะมีจุดรับ - ส่งผู้โดยสาร อยู่ที่บ้านนาเซีย ตำบลหมอเมือง ให้บริการทุกๆ 2 ชั่วโมง และทุกวัน
  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
  มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง และอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
           
  การบริการ
    ที่พัก/รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
    ร้านอาหารตามสั่ง / ก๋วยเตี๋ยว จำนวน 5 แห่ง
  อุตสาหกรรม
    โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
  การพาณิชย์
    สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
    ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 25 แห่ง
    ร้านซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
  กลุ่มอาชีพ
    กลุ่มทอผ้า      
    กลุ่มจักสาน      
    กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์      
    กลุ่มข้าวซ้อมมือ      
    กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-852-5046
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 1,544,066 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10